پرشر سوئیچ

پرشر سوئیچ چیست ؟

پرشر سوئیچ یا سوئیچ فشار نوعی کلید اتوماتیک است که با رسید به رنج با فشار مشخص در ورودی، یک مدار الکتریکی را قطع می کند. این کلید ممکن  است به گونه ای طراحی شود که در صورت دستیابی به یک فشار حداقل و همچنین یک  فشار حداکثر ، عمل کند. پرشر سوئیچ ها غالبا” در صنعت دارای سیال پر فشار  به منظور کنترل اتوماتیک سیستم مورد استفاده قرار می گیرند.

کمی صبر کنید...

دسته‌بندی