ترانسمیتر فشار

ترانسمیتر از ترکیب دو واژه TRANSFER+METER گرفته شده‌است. یعنی تجهیزی  که بتواند یک کمیت فیزیکی را اندازه‌گیری کرده(METERING) و آن را به مکانی  دورتر مثل اتاق کنترل انتقال(TRANSFER) دهد. 

کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

دسته‌بندی